Het zijn roerige tijden. Zo roerig dat het voor de gemiddelde inwoner van dit land niet meer te volgen is. Appels worden met peren vergeleken, begeleid door krachtige termen.
Een land in verwarring.

Een land waarbij 150 volksvertegenwoordigers 12 uur lang vergaderen over de uitzetting van een goed ingeburgerde 18 jarige jongen.
Schreven de verkiezingsprogramma's van de twee regeringspartijen nog dat er in ons land plek zou zijn voor iedere goed ingeburgerde asielzoeker, onder druk van Geert Wilders blijken dat loze woorden.
Immers, een beter ingeburgerde donkere jongen zie je zelden. Limburgs accent, voetballend bij de plaatselijke club en graag willen werken in plaats van studeren. 

En dan zal het wel appels met peren vergelijken worden, maar zo gaat de discussie over deze jongen toch ook, dus doe ik er maar even graag aan mee.

In dezelfde week werd immers besloten dat de EU het failliete Griekenland nog eens extra zou gaan steunen.
Het genoemde bedrag gaat ieder voorstellingsvermogen ver te boven, de miljarden vliegen je om de oren.

Terug naar de smekende ogen van de 18 jarige jongen, in bange afwachting van wat komen gaat.
De verantwoordelijke minister, voorheen een zeer beminnelijke burgemeester zich fel afzettend tegen de harde lijn van Wilders, wordt steeds feller in zijn bewoordingen. 
Deze jongen een verblijfsvergunning schenken zou betekenen dat er nog 75 jongeren recht zouden hebben op een verblijfsvergunning.

Ja, 75 jongeren gelukkig maken, een betere toekomst gunnen, daar is deze minister zeer huiverig voor.
En, zo buitelen de rechtse aanhangers over elkaar heen, wat kost dat de gemeenschap allemaal wel niet!

Het zijn appels en peren, de miljarden voor Griekenland en een toezegging aan 75 in Nederland wonende jongeren.
Het zijn appels en peren, het wk bid dat slecht in elkaar zat en ons 3 miljoen Euro heeft gekost, en het geluk van 75 jongeren.

Het politieke klimaat gaat al lang niet meer over geluk van mensen of over een mooie samenleving.
Waar het wel om gaat wordt mij maar niet duidelijk.

Wat voor mij wel duidelijk wordt is dat ik mij er redelijk ongelukkig bij voel.


Alle blogs