Weet je, 
zo zei ze me,
ze vallen allemaal weg
en er komen geen nieuwe voor terug.

En in haar betraande ogen zag ik de namen staan
van haar vriendinnen, zus, broers en haar man.
de laatste traan was die voor haar bevriende buurvrouw.

Ze slikte haar tranen weg, even krachtig als broos als ze is.
Rechtte haar rug, 
Blik vooruit toekomstgericht.

Ik zweeg, slikte mijn eigen tranen weg.
Naar haar goede voorbeeld.

Blik vooruit, toekomstgericht. 

En door...

Alle blogs