Gunnen


Je zou het ieder kind gunnen.
Een veilige plek, waar je mag zijn wie je bent.

Nee niet alleen in de mooie woorden op papier, maar in het echte leven. 
Een plek waar er echte aandacht voor je is, van je juf of meester.
De positieve aandacht van de juf voor iedere leerling, met hart en ziel.
En nog mooier, van de klasgenoten om je heen.
Een plek waar ruimte is om te spelen, waar je geen ruzie hoeft te maken voor een plekje op het plein, een stukje voetbalveld of een stukje van de zandbak. 
Volop ruimte!
Niet weggepropt in een nieuwbouwwijk op veel te dure grond om nog speelplein te kunnen 'bouwen'.
Waar je echt één bent met de natuur, waar je in de pauzes kunt knuffelen met een duif, een konijn of de ezels kunt voeren.
Waar je je eigen groente kunt verbouwen.

Een school waar ruimte is voor meer dan alleen het harde werken.
Waar je les krijgt van dans en zangdocenten.
Waar het ook voor de jongens de normaalste zaak van de wereld is om wekelijks te dansen, met zichtbaar veel plezier.

Je zou het ieder kind gunnen een school als De Werkplaats.