Respect


Vandaag vraagt (een deel van) 'homo Nederland' aan de rest van het land om hen als gelijke te behandelen.
Om dat luister bij te zetten gedragen ze zich juist anders dan de rest.
Varend, zingend, dansend in een string door de grachten van Amsterdam. Enige tegenstrijdigheid in doel en actie lijkt ons daarin wel verscholen.
Maar de aandacht is gegarandeerd en wordt naar onze mening ieder jaar grootser.
Of dat nu echt met de aandacht voor het 'homo-vraagstuk'  te maken heeft of meer te maken heeft met het pretpark dat Nederland heet laten we even in het midden.
Een van de overtuigingen van de homo-beweging is dat er op de scholen in het land aandacht zou moeten worden besteed aan de acceptatie van homosexualiteit. 
Het liefst zien zij dit bij wet geregeld.
De minister is daar geen voorstander van. De ware reden daarvan, bij dit kabinet, blijft ongewis. De christelijke moraal, of  toch andere belangen? 
Vooralsnog laat zij weten dat zij de scholen niet te veel verplichtingen op wilt leggen. Nobel streven, fijn als ze dat ook op andere terreinen gaat hanteren (zoals de verplichting voor toetsen, registratie, administratie et cetera).

Voor een keer zijn we het met het voorlopige besluit van de minister eens: geen verplichting voor een lespakket over dit onderwerp.
Net als dat er geen verplichte lespakketten zijn voor het bestrijden van dierenleed, acceptatie van ander gelovigen, natuur en milieubeleid, aandacht voor ouderen in de samenleving en ga zo maar even door.

Acceptatie van een ieder ander zit namelijk veel dieper geworteld dan dat dit met een lespakket voor een bepaalde 'groep' mensen positief te beïnvloeden is.
Acceptatie zit namelijk in het tonen van het juiste voorbeeldgedrag door de leerkracht. 
De leerkracht die zich weerhoudt van een oordeel over een ander. 
De leerkracht die zich met respect uitspreekt over natuur, mens en milieu.
De leerkracht die zich bewust is van zijn taak dat hij grote invloed heeft op het wereldbeeld van de leerling.

Leerkrachten die zich veroordelend en/of kwetsend opstellen naar een ander, in- of buiten de klas, hebben niets aan een lespakket. Zij moeten op hun uitspraken worden aangesproken. 
Zoals overigens een ieder in dit land op bepaalde aansprekende functies. 
Misschien dat de minister alvast een begin kan maken naar haar officiele en onofficiele gedoog collega's? (SGP in dit geval?)


Het is zoals de Noorse president al verkondigde na de ramp in zijn land: alleen met het tonen van nog meer respect naar elkaar komt het goed.

Het is de vraag of het varen door de grachten daar een positieve bijdrage aan heeft geleverd.